את הסדר של עורכי דין: אתר אינטרנט מוסדי של החוק בחברה של סנגל על עורכי דין, אנשים פרטייםשנת אלפיים שמונה עשרה תשע-עשרה בדצמבר, חבר המושבעים, אחרי דיונים בהתאם לחוק, הכריזה הודה, המועמדים ששמותיהם אחרי הבר של סנגל, באמצעות הסדר שלה, מייצגת את המקצוע של עורך הדין בסנגל כדי להגן על הקולקטיב עניין של עורכי דין ואזרחים. סדר מאורגן בר הקים את המועצה החוקתית, בית המשפט העליון, בתי המשפט של ערעור. עורכי הדין הרשומים על הבר להתאמן, הן בחזית אמר הקורס לפני כל בתי המשפט של הכוחות הנמצאים האלה של הגוף של עורכי דין בבית המשפט לערעורים של סנגל.

קרא עוד