את הסדר של עורכי דין במועצה של המדינה ושל בית הדין לערעורים

משרד עורכי דין אברג ל ושות

עורכי דין-טיפיםמקובצים לפי הסדר של עצמאים מקצועי. כדי לייצג את בעלי הדין לפני מועצת המדינה ושל בית הדין לערעורים נוצר ביוזמתו של בית המשפט המנהלי לערעורים של פריז בשיתוף עם שותפיה (בר מועצות. בימי שלישי של מלון דה בובה לתת את ההזדמנות לאנשים. במיוחד מהעולם המשפטי. הפיננסי והתרבותי לחשוב ולדון על נושאים הנוכחי לאינטרס המשותף לא רשמי ולא ידידותי למשתמש הם להפגיש בין מאה ואת חברי פרלמנט. חברי המועצה של המדינה. השלום של בית המשפט לערעורים. עורכי דין.

החברה השוואתי של חקיקה גאזט)

עורכי דין ייעוץ. חוק פרופסורים. משפטי מנהלי. שש עד שבע פעמים בשנה. מפואר מלון דה בובה (רחוב פרנסואה מירון - פריז).