בית המשפט המנהלי של קאן: הביתהבית המשפט המנהלי הוא מוסמך לשפוט את הרוב המכריע של הסכסוכים הנובעים הפעילות של הרשויות הציבוריות

את קאן המשפט המנהלי דחה את הבקשה הוגשה על-ידי שני העצורים על תנאי המעצר בכלא

בית המשפט המנהלי של קאן היה חתום עם הסורגים של השיפוט שלה העשרים לדצמבר הסכם לקידום הגישור את קאן ניהול המשפט לבין בית המשפט המנהלי לערעורים של נאנט חתם עם הסורגים של קאן.

את המכתב של תורת משפט מינהלי הדין של קאן מכסה את התקופה שבין יולי עד יוני הוא פרסם את עבודתו של שיפור הקבלה של הציבור ושל עמידה בתקני נגישות לאנשים עם קשיי ניידות יתקיים