דקדוק: זה, זה, מה הואללמוד דקדוק אנגלי: דקדוק, שמות תואר ו תארי הפועל, תנאי סעיפים, מודאלית פעלים