עורכי הדין של צרפת באינטרנט!


הדירקטוריון לעניינים מנהליים - הארגון האסלאמי לחינוך, מדע ותרבות


הדירקטוריון לעניינים מנהליים המכשיר אחראי כדי להבטיח את התפקוד התקין בתוך הדירקטוריון הכללי שלמנהלי הרמה. על ידי גיוס כל המשאבים הנדרשים כדי לעשות את זה.