הדירקטוריון לעניינים מנהליים — הארגון האסלאמי לחינוך, מדע ותרבותהדירקטוריון לעניינים מנהליים המכשיר אחראי כדי להבטיח את התפקוד התקין בתוך הדירקטוריון הכללי של, מנהלי הרמה, על ידי גיוס כל המשאבים הנדרשים כדי לעשות את זה