התייעצות דין - באתר האינטרנט הרשמי של המקצוע

מידע בחברה בה העצה, טוב או רע, להתרבות, אתרים של ייעוץ משפטי הניתן על-ידי אי-עורכי דין (שנקרא"הפיראט החוק") בשפע, רק עורכי דין יכולים לייעץ לך ולעזור לך לקחת פעולה בתחומים משפטיים, פרטיות ואתיקהלפעמים העביר את הרעיון כי עו"ד יקר, במידה גישה המקצוע דורש שנים של לימוד, רוחני, טכני מתקדם ולקבל את הכישורים מוסמך. את המציאות האובייקטיבית של העובדות בעניין של עלות ולא נוטה להפגין את ההיפך, כי המחירים של ייעוץ עורך דין, רק לעתים נדירות הם גבוהים יותר מאלה הנגבים על ידי רופאים, עם היקף שווה. על עורך דין, אתה תהיה מסוגל לקחת הביתה עם עורכי דין אשר המחירים הם פחות או יותר גבוה (הם משתנים בהתאם לסוג העסק, את המוניטין של החברה, מומחיות). הבחירה של עורך הדין שלך לא צריך להיות מבוסס אך ורק על אגרות: בהתאם לאופי הבעיה שלך, זה לפעמים עדיף לבחור עורך דין עם כל המאפיינים, כי אתה מחשיב להיות המפתח בהגנה על האינטרסים שלך, אפילו אם העלות היא גבוהה יותר. עם זאת, על מנת להקל את הגישה החוק, עורכי דין לדמיין על עו פתרונות חדשניים כדי להיות מסוגל להציע לך ייעוץ במשרד, מרחוק, שלושים יורו. כמה עורכי דין מסכימים גם על מוטבים של סיוע משפטי. עורכי הדין להוכיח גם את זה הם יודעים שהם יכולים להיות נגיש מבחינה כלכלית, בלי למכור את יודעת-כמה. ולאחר מכן, אחד לא זוכר מספיק, כי יש אמיתית"עלות נסתרת"בשל העובדה לא להיות מומלץ, מוגן על ידי עורך דין עולה כי רוב מי שיש לו את ההחלטה הזו לשלם פי עשרה יותר מאוחר. סוף סוף, להתייעץ עם עורך דין, אתה מכוסה עבור: כל עורכי הדין המנויים האזרחי.

ביטוח אחריות מקצועית מי יכול לשפות את הלקוחות שלהם במקרה של כישלון על החלק שלהם.

כאשר יש לך בעיה רפואית, להתייעץ עם רופא. בעניינים משפטיים כאשר יש לך ספק, שאלה, בעיה, מחלוקת, מעשה של כתיבה: יש את"רפלקס דין", אתה צריך לראות עורך דין.