יישום עבור פתיחת חשבון בנק עבור חברה הדרכה

אם אתה יוצר חברה עם é, אתה צריך לפתוח חשבון בנק על שמו של éé באימונים כדי להיות מסוגל להפקיד את הכספים ששולמו עבור המנוי של מניותעם זאת, כדי לייעל את ניהול, éê להשוות בזהירות את התנאים ואת המחירים הבנקים על מנת לבחור את הכי תחרותי. בקשה לפתיחת חשבון בבנק שבחרת, זה מספיק כדי להפוך אותו על-ידי צירוף המסמכים כי הבנק מבקש את פתיחת החשבון. אני להודיע לך כי היה צורך מונה(ה)é של החברה במבנה בגלל החברה, אני (ה) את חשבון שם החברה באימונים להפקיד את הכספים ששולמו על ידי המנויים של. את המנויים ההון מסתכם ו-המטה é את הכתובת של הצעת משרד רשום של החברה. כתוצאה מכך, אני רוצה לפגוש בקרוב את אחד היועצים שלך אז אתה יודע יותר טוב העתיד שלנו. אני מצורף: רשימת שמות של השותפים, כמו גם הסכומים ששולמו על-ידי כל אחד מהם על הרישום של יחידות, מראש, אני מתחנן לך לקבל את זה, גברתי, אדוני, את הביטוי של דרישת שלום ממני.

כדי להפוך את הדגם של"מכתב"בקשה בנק פתיחת חשבון עבור חברה היווצרות"ב, השתמש לעיבוד תמלילים, תוכנה חופשית או, אשר מאפשר לבצע ישירות את ההמרה של ל.

אם אתה משתמש בגירסה עדכנית של, אתה יכול גם ליצור קובץ עם הפונקציה"שמירה בשם".