להוריד את הטופס להזנת את השופט לענייני משפחה (חינם)

את הפנייה לבית המשפט לענייני משפחההשופט אישורים בני הזוג או ההורים בתהליך של הפרדה כדי לקבוע (או לשנות לאחר ההפרדה). שיטות שונות של השבר: פיצוי הקצבה (לזוגות נשואים).