מינהל המכס מסים עקיפים

אתה תהיה ביצוע של פעולת הייבוא בעלי אופי מסחרי ו רוצהבפעם הראשונה. להכיר את המנהגים של כללים מיוחדים החלים על יבוא של מוצרים שמעניינים אותך שונה לחפש אפשרויות זמינות עבורך כדי לאתר את המוצר שבכוונתך לייבא.