מעצר מנהליאתה יכול לחלוק את הידע שלך על-ידי שיפור זה על פי המלצות של המקביל פרויקטים. מעצר מינהלי כוללת של שמירה על אדם במקומות בניגוד לרצונו על ידי רשויות מנהליות.

בהתאם לחוק מובטחת על ידי מנהלי הסדר. מעצר מינהלי מאפשר לשמור במקום סגור, חייזר מי הוא הנושא של גירוש ההחלטה, ממתינים שלו סילוק מאולץ