עסקים: הגדרה, פשוט וקל במילון

תרגום במילון של השפה הצרפתית

חברה: הגדרהמילים נרדפות.