קלט על אבטלה דמי מזונותאת התשובה הכי טובה: שלום, היה לי את אותה בעיה עם בעלי לשעבר