תמיכה: הכמות ואת לוח הזמנים של החישובכיצד לחשב את סכום המזונות שימוש בסולם רשת של משרד המשפטים