בבית — מומחיות צרפת

מומחיות צרפת היא סוכנות ציבורית, שנוצר על ידי מעשה הקשורים להתפתחות מדיניות סולידריות בינלאומית. ציבור מוסד תחת פיקוח כפול של משרד האירופאי החוץ משרדי כלכלי ופיננסי, הסוכנות הצרפתית בינלאומי שיתוף פעולה טכני. מטרה: מטרת הפרויקט בתמיכה קטנים מאוד, קטנים ובינוניים של למות פירות בבקעת הלבנון, ואת תעשיית עץ השינוי בטריפולי. מומחיות צרפת תורמת את המטרות של הזדהות והשפעה על המערכת הפוליטית התפתחות צרפתית אירופה הנהוגה על-ידי מדינות שותפות ותורמים, מומחיות צרפת מגייסת מומחים על הפרויקט על מנת לגייס את יודעת איך זה, הם המתאימים ביותר לכל מצב או המשימה. לסוכנות יש תיק של מעל חמש מאות פרויקטים בלמעלה ממאה מדינות