ביטוח-חיים תרגום ביטוח חיים הגדרה ביטוח חיים המילון

ההגדרה של ביטוח חיים צרפתי, מילון מקוון ביטוח חיים-מילים נרדפות, החיים הפכים מידע על ביטוח חיים במילון מקוון חינם אנגלית האנציקלופדיה. חוזה ביטוח המבטיח, במקרה של מוות, תשלום סכום ההון או קצבה בעד בן בת זוג או של כל זכות אחרת