גירושים, פרידה, חלוקת רכוש — משפחה במקרה

הפרדה בין בני-הזוג מוביל את ההפצה של המוצרים שלהם נישואים מקדם את שזירה של הכספים של בני הזוג הגירושים עצמו, מחייב את בני הזוג להפריד — כלומר, חיסול שלהם הנישואין המשטר ואז לחלוק אותם נכסים (חסכונות, נדל»ן). במקרה של הנישואים תחת המשטר של הקהילה מופחת, כל אחד מקבל את נכסיה שלה, ואלו קיבלו ירושה. אם אחד מבני הזוג עזר הקהילה על-ידי הקשה לתוך קרן אישית, הוא חייב לפצות את הבעלים. לעומת זאת, אם אחד מבני הזוג ניצל את חסכונות משותפים, כדי לשפץ את ביתו, למשל, אז הוא היא חייבת לפצות את הקהילה. זוגות נשואים הפרדה של הרכוש אינם מחוסנים מפני