גירושין: חלוקת רכוש ופירוק

חיסול של הנישואין רכוש בגירושין היא להגדיר את הכללים של חלוקת רכוש וחובות של הקהילה. גירושין מוביל לפירוק של הנישואין המשטר