דף הבית — המועצה החוקתית

החוקתי המועצה הונהג על ידי החוקה של ארבעה באוקטובר. זה מבטיח שמירה על החוקה, בפרט, של זכויות וחירויות שהיא מבטיחה. החוקתי המועצה נוצר על ידי מניין חוקי של חברי המכונה גם ‘חכמים’. חברי המועצה מתמנים במשך תשע שנים על ידי הגבוהה ביותר הרשויות של המדינה. את המנדט שלהם אינה מתחדשת, וזה עוזר כדי להבטיח את עצמאותו של המוסד. הלוח לחוקה יש שני תפקידים עיקריים מצד אחד, זה בודק אם חוק של הפרלמנט הם עלו בקנה אחד עם הוראות החוקה, זה שולט על חוקתיות של חוקים. מצד שני, הוא שולט גם על קביעות של הבחירות לנשיאות, לפרלמנט (הסנאט ובית המחוקקים). החוקה