«הונאה»ב -מזון תעשיית דיסקרטית יותר קרטל סמים»- שחרור

מעשה עשר-שמונה של האפודים הצהובים לפריז:»זה יותר גרוע מאשר ה- בדצמבר. אבל רוצה כלום לשמוע.»אנשים שנידונו כדי מסכה ואת הז’ קט הצהוב ברכב שלהם, כמו אמר מארין לה-פן. הצרכן הוא הקורבן, כמו מי לקנות זיוף פולו על ידי ידע של העובדות. הונאה בשוק -מזון תעשיית הרבה יותר מפוזרים, דיסקרטי יותר מאשר קרטל סמים. זה עשוי להיות חברה קטנה, יש בעיות גדולות של חומרי גלם, ואמר לעצמו»אני עושה את זה פעם אחת, אני הולך לספק אותי למקום אחר, זול יותר.»או סוחר שרוצה להשיג שולי רווח גבוהים יותר על ידי מתן, בלי להגיד את זה, בשר סוסים ב מקום של בשר. זה