הפרויקט של חוק עבודת הממשלה

הממשלה מתחייבת רפורמה כדי לספק יותר מקום בהסכם הקיבוצי של משפט העבודה כדי לחזק את התחרותיות של הכלכלה שלנו ולהגדיל את התעסוקה. הכנת הרפורמה החל בסתיו, עם המצגת של הדו»ח של הוועדה על הזכות לעבוד, כבר את הנושא של התייעצות עם חברתי שותפים בסתיו הזה. המאבק נגד הונאת פרסום: כדי להגן על העובדים ועל רמת המשחק הכלכלית תחרות