ו, סקי במגמה של האלפים הדרומיים

מאז הקמתה, תמיד אימצה פיתוח בר קיימא שלה השטח ואת פעילותה התחנה פעילה בכל החזיתות.»אקו-שביל»הוא חלק של מודעות כלי של התחנה זהו מסע הליכה, נעלי שלג קישט עם לוחות של פרשנויות שמוקדשים הסביבה ופיתוח בר קיימא. שם תמצא מידע על מערכות היחסים שלנו עם מים, תחבורה, אנרגיה, דיור, וכו’, המטרה היא להעלות את מודעות הציבור של ההשפעות של אורח החיים שלנו על הסביבה הטבעית ולהפיץ תרגול טוב כדי לאמץ את»é גישה». חידון על -שביל מופץ על ידי משרד התיירות, כדי לאפשר למבקרים לנצח»ירוק בקיץ, לוחות מסודרים בדרך של פעמוניות, אשר נוסע מתחת החלל הרפתקאות. בחורף, את»-שובל»הצטרף לתחום נורדית-גולף, איפה את