ניכוי מס

ניכוי הוא לעתים קרובות בכפוף הגבלות או תנאים