סיום תרגום סיום סיום ההגדרה במילון

הגדרה של פיטורים צרפתי, מילון מקוון