עסקים דין: פרופיל תפקיד והכשרה

עורכי הדין במשפט עסקי — יותר נפוץ המכונה עסקים, עורכי דין, חולמת: בזמן שהם רק עשרים מתוך סך כל האוכלוסייה של עורכי דין בצרפת, הם לוקחים של ההכנסות של המקצוע. מייעץ לחברות בהיבטים המשפטיים של הפרויקטים שלהם ולהגן עליהם במקרה של התדיינות משפטית. יותר נפוץ המכונה עסקים, עורכי דין, חולמת: בזמן שהם רק עשרים מתוך סך כל האוכלוסייה של עורכי דין בצרפת, הם לוקחים של ההכנסות של המקצוע. המשימה שלהם מייעץ לחברות בהיבטים המשפטיים של הפרויקטים שלהם ולהגן עליהם במקרה של התדיינות משפטית. יכול קצין שלוש קטגוריות עיקריות של חברות: צרפתי, של הגודל הממוצע של האנגלו-סקסונים, בהיקף של כמה עשרות