שטר מתנה

אנחנו נקרא את התרומה המשפטית לפעול התורם הופך את מתנה של בעלות על רכוש לאדם מי הוא. כמו שלה מטלטלין. את חציצה של תאגיד לא רשום ביחס הרצף של תרומה במקרה של תרומה שנעשו על ידי הנפטר אל יורשיו, דרך חציצה של חברה אשר האחרון מזוהה, דו»ח זה בשל הרצף ביחס ההון כי היא מחזיקה. טוב לדעת: את המחויבות לתרום (נקרא הבטחה של תרומה) גם שמעידים המעשה פשוט השיפוט של הגירושין על הבטחה שכזו של תרומה יש, לכן, אין כל ערך משפטי